Què és el Drenatge Limfàtic?

El sistema limfàtic és el component especialitzat del sistema circulatori, distribuït per tot l’organisme, amb l’objectiu de transporta limfa des dels teixits intersticials fins el venós.

El Drenatge Limfàtic és una tècnica que s’utilitza per reabsorbir l’excés de substàncies de l’espai intersticial, drenar-lo i transportar-lo fins el sistema vascular.

Quin tipus de Drenatge Limfàtic realitzem?

Realitzem drenatge limfàtic manual, que es bassa en moviments lents i de poca pressió, a diferència del massatge convencional. També s’utilitzen vendatges per mantenir l’efecte del drenatge en els casos que ho requereixin.

Indicacions i contraindicacions del Drenatge Limfàtic.

Està indicat en limfoedemes, flevoedemes, lipedemes, edemes post-operatoris i trastorns d’origen reumàtic.

Està contraindicat en infeccions agudes, insuficiència cardíaca descompensada, flebitis, tromboflebitis, hipotensió i tumors de caràcter maligne.