Per què hem de fer Gimnàstica Correctiva?

Qui no ha patit mai d’esquena en el curs de la seva vida? Poques serien les persones que podrien confirmar aquest interrogant. Per això des del Centre de Fisioteràpia de Catalunya oferim als nostres pacients la possibilitat de realitzar una teràpia dirigida a pal•liar els problemes que ens poden afectar a les activitats de la vida diària.

A qui va dirigit?

El benefici d’aquesta teràpia va dirigit a tots els col•lectius, des dels més joves que poden patir problemes com ara l’escoliosi, fins els més grans, com a mètode de manteniment de cara al deteriorament progressiu provocat per l’envelliment biològic.

És obvi que el ritme de vida, l’estrès i molts altres factors com ara el sedentarisme i la poca higiene postural a l’hora de treballar, són origen de lesions i/o patologies que poden minvar inclús aturar el nostre ritme de vida normal.

Es per això que us proposem l’oportunitat de poder gaudir d’una bona qualitat de vida des d’aquesta teràpia globalitzada, no només per la possibilitat de prevenir i/o rehabilitar un gran ventall de problemes físics, sinó també saber actuar davant de cada lesió durant les activitats que estem realitzant.