L’acupuntura és una tècnica de la medicina tradicional xinesa que tracta mitjançant la inserció i  la manipulació de les agulles en el cos amb l’objectiu de restaurar la salut i el benestar del pacient.

L’energia vital (Qi) circula pel cos mitjançant els meridians (o xarxes de comunicació). Aquests corresponen als òrgans i vísceres vitals. Quan apliquem aquest tractament estem fent que aquestes xarxes circulin fluidament, és a dir, sense que hi hagi patologia.

L’acupuntura l’englobem dins de les tècniques en que l’abordatge del dolor és des d’una perspectiva global del cos (mitjançant un diagnòstic energètic personalitzat). Així doncs és més senzill arribar a l’equilibri o harmonia  d’aquest.